KONKURSAS

Žaidimas parduotuvėse NORFA

– Perkant bet kurias  „Uno” kortas, registruokite pirkimo kvitą www.zaisluloterijos.lt ir dalyvaukite loterijoje!
– registruokitės www.zaisluloterijos.lt
– ir laimėkite stalo žaidimus „Išdykęs krokodilas“ prizus!

Žaidimas  vyksta 2024 07 11 – 08 07 dienomis.

Registracija:

Konkurso sąlygos

Žaidimo „UNO“  terminai ir sąlygos:

Bendrosios sąlygos
1.1. Žaidimo „UNO“ organizatorius yra UAB „Rimonne Baltic“, įmonės kodas 111712637, buveinės adresas: Draugystės g.19, 6 blokas, 2 a., Kaunas (toliau tekste – Organizatorius).
1.2. Žaidimas vyksta 2024 07 11 – 08 07 dienomis.
1.3. Žaidimo dalyviais gali būti visi pilnamečiai asmenys, nuolatos gyvenantys Lietuvos Respublikos teritorijoje.
1.4. Norėdami dalyvauti Žaidime, asmuo Žaidimo laikotarpiu parduotuvėse NORFA H, XXL, XL turi pirkti bet kurias  „Uno“  kortas  (barkodais: 0746775036720, 746775036744, 887961751062, 887961751093, 194735145591, 887961824728, 887961497397) ir nemokamai užregistruoti pirkimo kvito numerį tinklalapyje www.zaisluloterijos.lt
1.5. Žaidime dalyvaujančios  šios „Uno“ kortos:

 

 

Prekinis ženklas

Kodas

Barkodas

Produkto pavadinimas

UNO

W2085

746775036720

UNO kortos

UNO

W2087

746775036744

UNO kortos displėjuje (24 vnt.)

UNO

GDR44

887961751062

UNO žaidimas su dvipusėmis kortomis

UNO

GDR45

887961751093

UNO Express kortos

UNO

HNN01

194735145591

DOS kortos (atnaujintos)

UNO

GKF04

887961824728

Uno kortos mažiesiems

UNO

FFY05

887961497397

PHASE 10 – sutampančių kortų žaidimas

 

 

 

  1. Prizų fondas

2.1. Prizų fondas:

 

10 vnt.  Stalo žaidimas „Išdykęs krokodilas“ HRC09, barkodas 194735172412       

 

  1. Žaidimo vykdymo procedūra, dalyvavimo terminai ir sąlygos

3.1. Norėdamas dalyvauti Žaidime, asmuo Lietuvos Respublikos teritorijoje esančioje parduotuvėje  NORFA nuo 2024 07 11 – 08 07 d. (imtinai) turi įsigyti „Uno“ kortas iš pateikto sąrašo (žr. 1.5 punktą) ir  išsaugoti pirkimo kvitą, kaip pirkimo įrodymą, ir nemokamai užsiregistruoti užpildant specialią žaidimo formą interneto puslapyje www.zaisluloterijos.lt.
3.2. Kiekvienas asmuo turi teisę dalyvauti žaidime neribotą kartų skaičių, tačiau vieną pirkimo kvitą, kuriame nurodyti vienas ar daugiau žaidime dalyvaujančių prekių, registruoti galima tik vieną kartą. Pirkimo kvitas gali būti registruojamas bet kada žaidimo metu (2024 07 11 – 08 07 d., imtinai). Būtina išsaugoti pirkimo kvitą iki 2024 08 31 d.
3.3. Organizatorius neatsako ir pretenzijų nepriima, jei asmeniui nepavyksta užsiregistruoti dėl registracijos tvarkos nesilaikymo (įvestas klaidingas el. pašto adresas ar pan.). Užsiregistravus, dalyvio anketa aplikacijoje negali būti koreguojama. Jei dalyvis, registruodamasis ir dalyvaudamas žaidime nesilaikė žaidimo taisyklių, prizas jam negali būti dovanojamas.
3.4.   Prizų laimėtojai renkami atsitiktine tvarka (burtų keliu), programinės įrangos pagalba. Vienas žaidimo dalyvis gali laimėti tik vieną prizą vieną kartą.
3.5. Žaidimo prizų laimėtojų paskelbimo tvarka:

–               Prizų laimėtojai bus skelbiami interneto puslapyje www.zaisluloterijos.lt iki 2024 08 14 dienos.
3.6. Su prizų laimėtojais bus susisiekta per 5 darbo dienas nuo laimėtojo paskelbimo interneto puslapyje. Prizai laimėtojams bus išsiųsti ne vėliau kaip iki 2024 08 30 d. Jeigu dėl Žaidime dalyvaujančio asmens pateiktų duomenų nepavyks su juo susisiekti iki 2024  08 22 d. laimėjimas bus nebegaliojantis ir prizas laimėtojui siunčiamas nebus.
3.7. Organizatorius nėra atsakingas už bet kokius iškilusius nesklandumus Žaidimo metu, kai su laimėtojais nepavyksta susisiekti.

  1. Prizų atsiėmimas

4.1.  Prizo laimėtojas informuojamas elektroninio pašto adresu, nurodytu registruojantis. Laimėjęs žaidimo dalyvis ne vėliau kaip per 1 (vieną) savaitę nuo elektroninio laiško, informuojančio apie laimėjimą, išsiuntimo dienos, elektroniniu paštu lukas@rimonne.eu turi atsiųsti adresą Lietuvos Respublikos teritorijoje, kuriuo pageidauja gauti prizą.
4.3. Visi žaidimo prizai laimėtojams bus nemokamai išsiųsti Lietuvos Respublikos teritorijoje registruotu paštu arba pristatyti per pašto kurjerį pagal registracijos metu nurodytus ir el. paštu suderintus kontaktinius duomenis.

5.Dalyvio išlaidos, susijusios su dalyvavimu loterijoje:

5.1. Žaidimo dalyviui tenka bet kokios jo išlaidos, susijusios su prizo atsiėmimu.
5.2. Žaidimo dalyviui tenka bet kokios išlaidos, susijusios su tolesniu prizo naudojimu.
5.3. Žaidimo dalyviui tenka visos kitos asmeninės išlaidos, susijusios su jo dalyvavimu Žaidime.

6.Skundo teikimas ir jo teisminė nagrinėjimo tvarka

6.1. Skundas dėl šios Žaidimo turi būti pareikštas raštu, nurodant nusiskundimus ir argumentus, pridedant reikiamus dokumentus ir jų kopijas su skundo nuoroda. Jis turi būti siunčiamas Užsakovo adresu: Draugystės g.19,6 blokas, II aukštas, LT-51230 Kaunas iki 2024 08 23 d. (data ant pašto voko). Žaidimo Organizatorius peržiūri pretenziją ir per 30 dienų pateikia savo atsakymą.

  1. Kitos sąlygos

7.1. Žaidimo organizatorius nėra atsakingas už bet kokias dalyvio asmenines išlaidas, susijusias su dalyvavimu žaidime.
7.2. Prizo vertė nekeičiama į grynuosius pinigus ir nekeičiama į kitas prekes.
7.1. Žaidime negali dalyvauti žaidimo Organizatoriaus darbuotojai bei kiti subjektai, tiesiogiai ar netiesiogiai įdarbinti žaidimo Organizatoriaus rengiant žaidimą, taip pat artimiausi šių asmenų šeimos nariai.
7.4. Dalyvaudamas šiame žaidime, asmuo leidžia žaidimo Organizatoriui naudoti jo pateiktus asmens duomenis žaidimo tikslams ir sutinka, kad laimėjimo atveju prizo laimėtojo vardas, pavardė bei miestas  būtų paskelbti interneto puslapiuosewww.zaisluloterijos.lt ir www.norfa.lt. Pagrindinis asmens duomenų tvarkymo tikslas – nustatyti laimėtojus ir įteikti prizus. Asmens duomenys naudojami tik vieną kartą ir tik šio žaidimo metu. Daugiau apie Žaidimo dalyvių asmens duomenų tvarkymą galite rasti UAB „Rimonne Baltic“ Privatumo politikoje  https://zaisluloterijos.lt/polly-konkursas/ Jei dalyvis nesutinka pateikti Žaidimo vykdymui reikalingų asmens duomenų ir nesutinka su tokių duomenų tvarkymu, jis netenka teisės dalyvauti žaidime.

7.5. Iškilus klausimams dėl Žaidimo galima kreiptis į Žaidimo Organizatorių UAB „Rimonne Baltic“  el. paštu lukas@rimonne.eu.
7.6. Organizatorius pasilieka teisę keisti Žaidimo taisykles.

 

 

 

10 vnt.  Stalo žaidimas „Išdykęs krokodilas“ HRC09, barkodas 194735172412

 

 

 

Laimėtojai bus paskelbti pasibaigus konkursui.