KONKURSAS

Žaidimas „Laimėk Polly Pocket rinkinį – smagiam žaidimui!“

Pirkdami „Polly Pocket “ prekės ženklo, „Mattel“ gamintojo bet kurį produktą, dalyvaukite loterijoje!

Loterija vyksta 2020-10-12 / 2020-11-12

Registracija:

Konkursas šiuo metu nevyksta.

Konkurso sąlygos

Žaidimo „Laimėk Polly Pocket rinkinį – smagiam žaidimui!“ rengimo sąlygos:

1. Žaidimo organizatorius:

1.1.   Žaidimo organizatorius yra UAB „Rimonne Baltic“, įmonės kodas 111712637, buveinės adresas: draugystės g.19, 6 blokas, 2 a., Kaunas (toliau tekste – organizatorius).

2. Žaidimo vieta ir periodas:

2.1.   Žaidimas vyksta nuo 2020 m. spalio 12 d. (pirmoji registracijos diena) iki 2020 m. lapkričio 12 d. (paskutinė registracijos diena).

2.2.   Žaidimo prekės gali būti parduodamos ir iki šiose taisyklėse nurodytos datos ar po jos, tačiau jų įsigijimas nesuteikia teisės dalyvauti žaidime.

2.3.   Žaidimo vykdymo vietos yra visos parduotuvės, esančios Lietuvos teritorijoje, kuriose prekiaujama „Polly Pocket “ prekės ženklo, „Mattel“ gamintojo, produktais.

3. Žaidimo dalyviai:

3.1.   Žaidime turi teisę dalyvauti visi fiziniai asmenys (asmenys, jaunesni nei 18 metų, gali dalyvauti žaidime ir laimėti prizą tik esant tėvų ir (arba) globėjų rašytiniam sutikimui arba dalyvaujant tėvams ir (arba) globėjams) ir žaidimo laikotarpiu įsigiję bet kurį „Polly Pocket “ prekės ženklo, „Mattel“ gamintojo, produktą, parduodamų Lietuvos Respublikos teritorijoje,  bei užsiregistravę žaidimui šių taisyklių 5 punkte nurodytu būdu.

3.2.   Žaidimo dalyviai negali turėti glaudžių ryšių su UAB „Rimonne Baltic“ darbuotojais bei jų šeimų nariais.

4. Žaidimo prizų fondas:

4.1.   Pagrindinis žaidimo prizas – Polly Pocket super prekybos centras – 10 vnt. (1 vnt.vertė – 69,99 Eur; kodas GFP89);

5. Dalyvavimo sąlygos:

5.1.   Asmenys, norintys dalyvauti žaidime ir laimėti žaidimo prizą, privalo atitikti šių taisyklių 3 punkte aptartas sąlygas ir žaidimo metu įsigyti bet kurią „Polly Pocket “ prekės ženklo, „Mattel“ gamintojo, produktą bet kurioje parduotuvėje, esančioje Lietuvos teritorijoje.

5.2.   Asmenys, įsigiję „Polly Pocket “ prekės ženklo, „Mattel“ gamintojo bet kurį produktą bet kurioje parduotuvėje, esančioje Lietuvos teritorijoje, turi išsaugoti pirkimo kvitą kaip pirkimo įrodymą ir užsiregistruoti užpildant specialią žaidimo formą interneto puslapyje www.zaisluloterijos.lt.

5.3.   Dalyvis, norintis dalyvauti žaidime ir atitinkantis visas registracijos sąlygas, taip pat turi patvirtinti, jog yra perskaitęs ir sutinka su žaidimo taisyklėmis bei asmens duomenų tvarkymo sąlygomis.

5.4.   Užsiregistravęs žaidime šiose taisyklėse nurodytu būdu, žaidimo dalyvis prisiima visą atsakomybę už informacijos teisingumą, tikslumą ir klaidas įvedant informaciją.

5.5.   Neteisingai ar nepilnai užregistruoti duomenys nagrinėjami nebus, o juos pateikęs asmuo bus šalinamas iš žaidimo dalyvių sąrašo.

5.6.   Vienas dalyvis gali registruotis žaidime neribotą kiekį kartų, kiekvieną kartą įsigijęs „Polly Pocket “ prekės ženklo, „Mattel“ gamintojo bet kurį produktą Lietuvos teritorijoje bet kurioje esančioje parduotuvėje ir registruodamas naują unikalų pirkinio kvito ar pvm sąskaitos-faktūros numerį – tai padidina šansus laimėti.

5.7.   Visi registruoti unikalūs pirkinio kvitų/pvm sąskaitų-faktūrų numeriai dalyvaus žaidime. Pakartotinai registruojami pirkinio kvitų/pvm sąskaitų-faktūrų numeriai žaidime nedalyvaus – jie bus panaikinti.

5.8.   Pirkinio kvitą/pvm sąskaitą-faktūrą būtina išsaugoti iki žaidimo pabaigos, pirkimą patvirtinantį dokumentą reikės pateikti atsiimant prizą.

5.9.   Pirkinio kvite/pvm sąskaitoje-faktūroje turi aiškiai matytis dokumento numeris, kuris turi atitikti registruotą žaidime dokumento numerį, pirkimo data, įsigyto produkto pavadinimas.

5.10. Jei prizo laimėtojas negali pateikti šiose taisyklėse nurodytų asmens tapatybę ir pirkinį patvirtinančių dokumentų arba šiuose dokumentuose pateikta informacija nesutampa su žaidimo metu atlikta laimėjusia registracija, prizas nebus išduotas.

5.11. Registruodamasis dalyvis automatiškai išreiškia savo sutikimą, kad jo asmens duomenys būtų naudojami žaidimo tikslais (registracijų kaupimas, laimėtojų nustatymas, prizų išdavimas) ir suteikti žaidimo organizatoriui. Žaidimo dalyvių pateikta su dalyvavimu žaidime susijusi informacija ir asmeniniai duomenys apibendrinami, apdorojami ir saugomi pagal Lietuvos Respublikos įstatymų ir norminių aktų reikalavimus dėl asmens duomenų apsaugos.

6. Laimėtojų nustatymas ir skelbimas:

6.1.   Prizų laimėtojai bus nustatomi atsitiktinumo principu, padedant kompiuterio programoms.

6.2. Lošime dalyvauja visos registracijos, gautos iki prieš tai esančios dienos pabaigos 23:59:59 val.

6.3.   Lošimo nugalėtojų vardai bus paskelbti per 1 (vieną) darbo dieną po lošimo interneto svetainėje www.zaisluloterijos.lt.

7. Prizų atsiėmimas:

7.1.   Su laimėtojais bus susisiekta asmeniškai per 3 darbo dienas nurodytu telefono numeriu ar el. paštu.

7.2.   Laimėtojai, norintys gauti prizus, turės atsiųsti:

  • Laimingojo pirkinio kvito/pvm sąskaitos-faktūros skanuotą arba fotografuotą nuotrauką el.paštu: pollypocket@rimonne.eu
  • Ir tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Nepateikus prizo atsiėmimui reikalingų duomenų iki nurodyto termino pabaigos, laimėtojas netenka teisės į prizą ir jis lieka žaidimo organizatoriaus nuosavybėje. Papildoma informacija teikiama telefonu +370 37 20 70 26 arba +370 682 04746.

7.3.   Jei žaidimo laimėtojas yra nepilnametis, pateikti už jį duomenis turi vienas iš tėvų ar globėjų, taip pat jis turi pateikti savo asmens tapatybę ir globą patvirtinantį dokumentą.

7.4.   Laimėtojui prizas išsiunčiamas naudojantis DPD kurjerių paslaugomis ir adresu, kurį nurodo laimėtojas. Prizo laimėtojas neturi teisės kreiptis į žaidimo rengėjus ar kitas instancijas su pretenzijomis dėl prizo gavimo, jei adresas nurodytas klaidingai.

7.5.   Prizai siunčiami bus tik Lietuvos Respublikos teritorijoje.

7.6.   Žaidimo rengėjai neatsako už galimus prizo laimėtojo nuostolius, patirtus naudojant prizą.

7.7.   Prizas nekeičiamas į kitą prizą ar grynuosius pinigus.

7.8.   Žaidimo rengėjai neatsako už žaidimo dalyvių pašalinimą iš lošimo ir prizo neišdavimą, jei žaidimo dalyvis neišpildo šių taisyklių, jo pateikta informacija yra neteisinga ar netiksli.

8. Organizatoriaus atsakomybė:

8.1.     Organizatorius neatsako už prizo išdavimą, jei dalyvis registracijos metu neteisingai užpildė duomenis.

8.2.     Organizatorius neatsako už internetinio ryšio trikdžius. Atsiradus techniniams nesklandumams, keliantiems kliūtis organizuojamo žaidimo vykdymui, užsakovas deda visas galimas pastangas kuo greičiau jas pašalinti.

8.3.   Organizatorius pasilieka teisę keisti žaidimo taisykles ir sąlygas bei įsipareigoja iš anksto apie tai informuoti internetinėje svetainėje www.zaisluloterijos.lt

9. Žaidimo dalyvio išlaidos:

9.1.     Norėdamas laimėti prizą, dalyvis turi įsigyti bet kurį „Polly Pocket“ produktą, „Mattel“  gamintojo bet kurioje Lietuvos Respublikos parduotuvėje.

9.2.     Registracija žaidimo svetainėje yra nemokama.

10. Skundų pateikimo ir nagrinėjimo tvarka:

10.1. Visos žaidimo taisyklės, nustatytos šio dokumento, yra galutinės ir vienodos visiems žaidimo dalyviams.

10.2. Žaidimo dalyviai turi teisę reikšti pretenzijas dėl žaidimo vykdymo iki 2020 11 19, pateikdami raštišką pareiškimą UAB „Rimonne Baltic“, Draugystės g.19, Kaunas. Į visas pretenzijas bus atsakyta per 30 kalendorinių dienų. Telefonas pasiteirauti +370 37 207026 (darbo dienomis 10.00–17.00) arba +370 682 04746.

10.3. Visi skundai bus sprendžiami remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais.

11. Papildoma informacija:

11.1. Papildoma informacija teikiama telefonais +370 37 207026 arba +370 682 04746 ar el. paštu pollypocket@rimonne.eu

11.2. Organizatorius yra dalyvių asmens duomenų tvarkytojas tiek, kiek tai susiję su žaidimo organizavimu ir valdymu pagal šiuos nuostatus. Su informacija apie dalyvių asmens duomenų tvarkymą galima susipažinti organizatoriaus privatumo politikos apraše: https://zaisluloterijos.lt/privatumo-politika/

10 vnt. Polly Pocket super prekybos centras
(1 vnt.vertė – 69,99 Eur; kodas GFP89);

Vardas Pavardė Pirkimo kvito nr. Prizas
Janina Kudžmienė 58215 Polly Pocket super prekybos centras
Indrė Šeputienė IN300247 Polly Pocket super prekybos centras